Και εδώ διαφέρουμε. Διαλεχτό κρέας ψημένο με τον ιδιαίτερο, Κρητικό τρόπο. Είμαστε σίγουροι ότι θα το απολαύσετε και θα γλύφετε τα δάκτυλά σας!